Kontingentsatser

Kontingentsatser pr. 01-03-2018

Børn (U5-U10): kr. 1.100

Ungdom (U11-U19): kr. 1.600

Senior: kr. 1.700

Old Boys: kr. 1.300

Nye medlemmer, registreret efter 30-06 betaler halvt kontingent i indmeldelsesåret.
Ved udmeldelse inden 01-07 kan halvdelen af betalt årskontingent søges tilbagebetalt.

Der vil i særlige tilfælde (f.eks. ifm. uddannelse/efterskole mm.) være mulighed for kontingentnedsættelse idet der henvises til klubbens vedtægter §4.3 som findes på hjemmesiden.LÆS MERE

Betaling foregår ved betaling af fremsendt indbetalingskort - betalingen kan tilmeldes PBS.

For alle hold/afdelinger gælder, at kontingentet dækker træning/trænere, baner (inkl. kunstgræs og streetbane), bolde/træningsudstyr, turneringsomkostninger (udendørs - DBU/DGI/REOS), dommerpåsætning (iht. krav) og benyttelse af alle uden- og indendørs faciliteter iht. klubbens retningslinier.

For børn/ungdom tillige indendørs haltider i vintersæsonen iht. fordelingsplan.

bliv medlem

Kontingent